TheMuffin

10 tekstów – auto­rem jest The­Muf­fin.

Keep me in your me­mory, leave out all the rest.

Lin­kin Park - Leave Out All The Rest 

myśl
zebrała 2 fiszki • 26 kwietnia 2012, 21:41

Trying to for­get the past. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 25 kwietnia 2012, 15:14

At fir­st glan­ce, I'm strong. But it's on­ly a semblance. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 24 kwietnia 2012, 16:12

We are bro­ken peop­le li­ving un­der loaded gun.

Jes­teśmy przeg­ra­nymi ludźmi, żyjący­mi pod załado­wanym pistoletem. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 22 kwietnia 2012, 18:12

Krok po kro­ku, krok. I tak do celu. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 20 kwietnia 2012, 16:43

Świat się zmienia, ze światem zmienia się życie. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 17 kwietnia 2012, 22:10

Find a way.

Znajdź sposób 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 15 kwietnia 2012, 11:26

Say it now, don't be af­raid ♥ 

Po­wiedz to te­raz, nie bój się ♥ 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 14 kwietnia 2012, 23:02

Me­mories are fo­rever young.

Wspom­nienia są zaw­sze młode. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 8 kwietnia 2012, 13:53

"Człowiek od­krył, że dzięki miłości, wol­ności, poczu­ciu włas­nej god­ności jest Człowiekiem." 

myśl
zebrała 4 fiszki • 4 kwietnia 2012, 20:52
TheMuffin

Ludzi warto poznać, gdy są sami. Nie w towarzystwie.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

TheMuffin

Użytkownicy
S T U
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność